Uzrunu video

Šajā sadaļā tiek ievietotas kopīgās uzrunas no iepriekšējām konferencēm. Tās ir vērtīgs materiāls gan konferenču dalībniekiem, gan arī ceram, ka šīs uzrunas var sniegt labu priekšstatu par konferencēm un radīt vēlmi tajās piedalīties.Uzrunas no 2019. gada rudens konferences (angļu valodā):
Uzrunas no 2019. gada pavasara konferences (latviešu valodā):

Uzrunas no 2018. gada Rudens konferences (angļu valodā, mācītājs Andrew Sach no Londonas, draudzes Grace Church Greenwich):

Uzrunas no 2018. gada pavasara konferences (latviešu valodā):

Uzrunas no 2017. gada rudens konferences (angļu valodā, mācītājs William Taylor no Londonas, St Helen’s draudzes):