Programma

Konferences programmā:
kopīgas lekcijas par Dieva Vārda sludināšanu. Lekciju mērķis ir palīdzēt dalībniekam pašam ieraudzīt konkrētās sadaļas vēstījuma nolūku, kā tā iederas visā grāmatā, un arī ekipēt dalībnieku ar materiālu sludināšanai vai mācīšanai Bībeles studijās.


darbs grupās, kur katrs dalībnieks prezentē iepriekš sagatavotu ekspozīciju par konkrētu rakstu vietu. Pēc katras uzrunas – atgriezeniskā saite, ieteikumi no grupas vadītāja;