Kalpošana krīzes laikā

Krīzes mēdz pārsteigt sabiedrību pēkšņi un negaidīti. Kurš gan no mums, sākoties 2020. gadam, varēja iedomāties, ka pasaule pieredzēs šī brīža vīrusa izplatīšanos un ar to radītās problēmas? Minētie pavērsieni ir apgrūtinājuši kalpošanu un sadzīvi. Mums, tas ir, draudžu vadītājiem un kalpotājiem šajā laikā ir nepieciešams atbalsts un stiprinājums. Pienākot neparedzētām grūtībām, cilvēciskā tieksme ir nedaudz sašļukt un apstāties. Dotā raksta nolūks ir darboties pretī apātijai un dīkstāvei. Zemāk ir uzstādīti un izvērsti trīs garīgi un reizē praktiski pamudinājumi kā neatslābt, bet turpināt uzticami kalpot Kungam.

Arī mums ir savi izaicinājumi

Pirmkārt, atcerēsimies to, ka mēs, kalpotāji un mācītāji, esam vien grēcīgi cilvēki ar zināmiem izaicinājumiem. Arī mums ir savi uztraukumi un rūpes, kas nomāc sirdis šajā laikā. Reizēm rūpēs par draudzi mēs aizmirstam par sevi un to, ka arī mums ir vajadzīgs Evaņģēlija stiprinājums un draudzes atbalsts. Būsim sarunās viens ar otru, uzturēsim kontaktu un aizlūgsim viens par otru. Lai brālīga mīlestība un atbalsts mūs vieno šajā laikā. Mēs neesam vienkārši grupa ar reliģiski ieinteresētiem entuziastiem, kuriem patīk sludināt ticību. Nē, mēs esam brāļi Kristū un līdzgaitnieki Kristus pulkā. Sniegsim viens otram atbalstu ar lūgšanu, klātbūtni un visāda veida palīdzību.

Nekas nav mainījies

Otrkārt, atcerēsimies to, ka pēc būtības kalpošanā Kristum un Viņa ļaudīm nekas nav mainījies. Kristus turpina Gara spēkā caur Vārdu celt draudzi Tēvam par godu. Dieva darbu neapstādina slimības un šīs pasaules izaicinājumi. Reizē turēsim prātā arī to, ka arī ienaidnieks nekur nav pazudis. Velns turpina maldināt pasauli un sēt maldus ticīgos sirdīs. Dieva darbs un cīņa ar ienaidnieku nekur nav pazudusi. Tā ir realitāte un to mums nekādi nebūs aizmirst vai uztvert vieglprātīgi. Galu galā dažādi masveida slimību uzplaiksnījumi ir daļa no dzīves šajā kritušajā pasaulē. Kamēr Kungs nav nācis nodibināt Jaunu Debesi un Zemi, tikmēr Draudzei ar šīm lietām būs jāsastopas. Lai Dievs mums palīdz saglabāt šādu skatījumu un uztur mūsu prātus možus šajā ziņā.

Rūpēsimies viens par otru

Treškārt, uzturēsim dzīvu un dinamisku saikni ar mūsu draudžu locekļiem. Šodien tehnoloģijas mums ļauj pulcēties tiešsaistē. Tas nozīmē, ka, lai gan nevaram fiziski tikties, tomēr mums ir iespēja virtuāli sazināties. Bībeles studijas un lūgšanu grupas var turpināt notikt, un tās nebūtu jāpalaiž brīvdienās. Skaidrs ir tas, ka saziņa caur tīmekli ienes savu specifiku un ar to ir jārēķinās.

Papildus minētajam uzturēsim arī neformālu saikni ar draudžu locekļiem. Tas sevī var ietvert kādu pastaigu ārā vai arī telefona zvanu vai arī jau minētās sarunas un saraksti ar dažādu tehnoloģiju starpniecību. Pāri visam ņemsim vērā to, ka saiknes vājināšanas ar cilvēkiem, kuriem mēs kalpojam, vājina kalpošanas darbu. Būsim jūtīgi pret cilvēku noskaņojumu, un reizē lietosim visas iespējas, lai veicinātu attiecības arī šajā nevieglajā laikā.

Jāpiebilst , ka dotais krīzes laiks ir reāla iespēja draudzēm pieaugt patiesā mīlestībā vienam pret otru. Vairākiem draudžu locekļiem pandēmijas iespaidā saruks ikmēneša ienākumi vai arī tie vispār tiks zaudēti. Draudzes vadītājiem ir jādomā ne vien tikai par to, kā rūpēties par mācekļu garīgo labklājību, bet arī par šīs dzīves lietām. Protams, mācītāji un kalpotāji nav sociālie darbinieki, un viņiem nav jāuzņemas citu rūpes neatbilstošā veidā. Taču Dieva draudze ir garīga ģimene un tieši šī iemesla dēļ mūsu rūpēm ir jābūt patiesi sirsnīgām un ģimeniskām. Katrā draudzē dotie praktiskās kalpošanas jautājumi tiks risināti citādāk. Būtiskākais, ka tie netiek atstāti novārtā, bet gan pie tiem tiek nopietni un sirsnīgi strādāts.

Kopsavilkuma veidā atcerēsimies trīs būtiskākās komponentes kalpošanai šajā krīzes laikā. Rūpes par sevi, dievbijīga izpratne par situāciju un dzīva saikne ar draudžu locekļiem. Mūsu kalpošana nekad nebūs pilnīga, bet esam aicināti paveikt labāko ar to, kas mums ir uzticēts. Pāri visam turēsim prātā mūsu Kungu un Glābēju Dievu. Viņš ir Ķēniņš pār visu pasauli un visiem notikumiem. Ja jau Valdnieks ir licis šiem apstākļiem nākt pār mums, tad cerēsim uz Viņa palīgu izdzīvot šo laiku dievbijībā, mīlestībā un Viņam par godu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *