Baltijas Mācītāju konference

2021. gada 19. februāris

 

Ar prieku un pateicību informējam jūs par to, ka ikgadējā Baltijas sludinātāju konference  tiks noturēta šī gada 19.februārī!

Ņemot vērā ierobežojumus, tikšanās noritēs tiešsaistes formātā. Šī gada konferences ietvaros paredzēta uzruna par vēstuli Ebrejiem un darba grupas mācītājiem un draudžu kalpotājiem. 

Esošā situācija neļauj mums pilnā mērā īstenot ierasto darba modeli. Taču mēs ticam, ka arī šis gads būs svētīgs ,un sekmēs mūsu spēju mācīt Vārdu Dieva draudzei. 

Sīkāka informācija par konferences norisi un detaļām pieejama rakstot uz e-pastu miroslavs.tumanovskis@gmail.com