Pieteikšanās

Pieteikšanās ir sākusies!

Dalības maksa: 50 EUR (ietver nakšņošanu viesnīcā, 3 ēdienreizes, kafijas pauzes, izdales materiālus u.c. administratīvās izmaksas)

Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet zemāk ievietoto pieteikuma formu:

Dalības maksas pārskaitījuma rekvizīti:
Baltijas Reformātu Teoloģijas Seminārs
Reģ. nr. LV40003551446
konts: LV77HABA0551000755037
Norāde: Baltijas mācītāju konferencei par [vārds, uzvārds].